ALT – Türkçe

Değişmekte olan siyasal iklim bizi de birleştirdi.

Biz; Haziran 2018’de, Avusturyalı “Sağa Karşı Büyükanneler” grubundan ilhamla, Berlin’de kurulan, siyasi partilerden bağımsız bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Neyi destekliyoruz?

  • Demokratik değerleri
  • Kültürel ve ulusal zenginliği
  • Hoşgörü ve saygılı birlikteliği
  • Temel demokratik değerleri korumayı
  • Çevreye karşı sorumluluk bilinci oluşturmayı

Ne için çabalıyoruz?

  • Sağcı-Popülist akımlara karşı durmak
  • Göçmenlerin ve göç kökenlilerin dışlanmasına karşı durmak
  • Her türlü damgalamaya karşı durmak
  • Her türlü şiddete karşı durmak
  • Büyükanneler; karmaşık sorunların çözümlerinin kolay olmadığını bilirler ve bu sorunların çözümünde; bilgilerini, deneyimlerini ve sabırlarını paylaşırlar!

www.omasgegenrechts-deutschland.org